Arboregels

„De Arboregels
De inrichting van een thuiswerkplek valt ook onder de verantwoordelijkheid van een werkgever. Het bureau, de stoel, de verlichting en de beeldschermapparatuur moeten dus ergonomisch verantwoord zijn. U bent niet verplicht alle apparatuur en meubilair te verschaffen, maar de kosten die zijn verbonden aan de naleving van de Arbowet komen wel voor uw rekening.
Bovendien moet u controleren of werknemers die regelmatig vanuit huis werken hun werkplek hebben ingericht volgens de regels van de Arbowet. Is dit niet het geval en raakt een werknemer arbeidsongeschikt, dan loopt u het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor de ontstane schade. 

„Zorg dat u een beeld heeft van de arbeidsomstandigheden in de woning om te bepalen of deze geschikt is voor e-werk. Inspectie van de woning (incidenteel en vooraf aangekondigd) mag alleen als de werknemer daar mee instemt. Laat de werknemer vervolgens schriftelijk verklaren dat zijn werkplek aan de eisen voldoet en dat hij volgens die eisen werkt. Doet hij dit vervolgens niet, dan is de werkgever niet aansprakelijk voor eventuele schade.

„De Inspectie controleert in hoeverre de werkgever aantoonbaar zorg besteedt aan de arbeidsomstandigheden in de woning. De Inspectiedienst is bevoegd de woning te bezoeken om zelf polshoogte te nemen, ook als de werknemer daar niet mee instemt. Als de arbeidsomstandigheden niet in orde zijn, kan de Inspectiedienst naleving van de bepalingen eisen. Een werkgever kan ontheffing vragen van bepalingen in de Arbowet  middels een gemotiveerd verzoek aan de Inspectie.

error: Content is protected !!