Intakegesprek en uitvoering

In het intakegesprek maken we kennis met uw organisatie. Hierin wordt het ambitieniveau bepaald met betrekking tot het werken op afstand (m.a.w. hoe hoog wordt de lat gelegd).

Er zal een kader worden aangegeven voor welke bedrijfsonderdelen het werken op afstand het meest geschikt zou zijn, ook worden de beveiligingseisen en kennisniveau van de medewerkers bepaald.

Vervolgens wordt de stap gemaakt naar het formuleren van beleid voor werken op afstand. Bij het formuleren van beleid wordt rekening gehouden met de normen, waarden en cultuur van de organisatie.

error: Content is protected !!