Technologie

Op deze pagina kunt u een aantal door ons gebruikte technologieën bekijken.

Remote desktop software:

In deze categorie wordt de PC of laptop op afstand overgenomen. Op de PC of Laptop dient een “Host” programma te worden geïnstalleerd dat de verbinding open zet voor de “Agent”. De Agent wordt ook wel eens de “Viewer” genoemd. Met de Agent kun je bestanden (foto’s, films, berichten etc..) overbrengen van je Host naar je Agent (computer waarmee je de Host overneemt)

Remote Network Access / VPN:

In het geval meerdere gebruikers tegelijk bronnen willen bekijken en wijzigen (bestanden, foto’s, cijfers en teksten..) op het lokale bedrijfsnetwerk, is een ontsluiting vanaf het bedrijfsnetwerk naar het internet nodig. De meest gebruikte apparaten zijn de Firewall en een VPN server.

De Firewall zorgt dat er wordt gecontroleerd op mogelijke aanvallen zoals DDOS en Malware. De VPN server zorgt dat de verbinding vanaf de PC of Laptop beveiligd is.

error: Content is protected !!